...
Course Content
Przygotowanie do egzaminu na doradcę Restrukturyzacyjnego / Syndyka
Jak przygotować się do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję Doradcy restrukturyzacyjnego / Syndyka
0/4
Odrębne postępowania upadłościowe, w tym upadłość deweloperska i upadłość konsumencka, uregulowane w części trzeciej ustawy Prawo upadłościowe
0/2
Postępowanie o zatwierdzenie układu
Najszybsze i w dużej części pozasądowe
Przyspieszone postępowanie układowe
Postępowanie układowe
Postepowanie sanacyjne
Co się zmieniło w porównaniu do 2021 roku?
Pytania z zakresu finansów, rachunkowości i ekonomii w ramach zalecanej literatury dodatkowej
Wykaz zalecanej literatury, dodatkowo wykorzystywanej do opracowania pytań testowych na egzaminie dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego: J. Beksiak, Ekonomia - kurs podstawowy, C. H. Beck, Wydanie 2, Warszawa 2014, R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, E. Nowak, Rachunkowość - kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2016, M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2007, M. Panfil, A. Szablewski, Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, wyd. Poltext, Warszawa 2016 (rozdziały: 1-4, 7, 10-16, 18, 22), E. Mączyńska, Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane aspekty regulacyjne, OW SGH, Warszawa 2015 (część druga: Procesy restrukturyzacyjne i naprawcze przedsiębiorstw, s. 111-194), P. Dec, Pomoc publiczna w restrukturyzacji przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, P. Dec, P. Masiukiewicz, Finanse przedsiębiorstw w modelach i zadaniach, PWN, Warszawa 2020.
Kategorie zaspokajania wierzycieli art. 342 ust. 1 Prawa Upadłościowego
Plan podziału funduszy przez syndyka (częściowy, kilkukrotny, ostateczny) zatwierdzony przez sędziego-komisarza Kategorie 1-4 Kategoria 0, art. 343 Prawa upadłościowego Po obwieszczeniu w sekretariacie 2 tyg. na wniesienie zarzutów do planu podziału do sędziego-komisarza Zażalenie na postanowienie w sprawie rozpatrzenia zarzutów
Plan spłaty wierzycieli po zakończeniu postępowania upadłościowego wobec art. 369 ust. 1, 1a z wyłączeniem upadłości konsumenckiej
Wniosek do sądu składa upadły będący np. osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub komplementariuszem, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego
Umorzenie postępowania upadłościowego, trzy przesłanki umorzenia postępowania upadłościowego przez sąd, art. 361 Prawa upadłościowego
Jak przygotować się do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję Doradcy restrukturyzacyjnego / Syndyka
About Lesson

Sześć odrębnych postępowań upadłościowych, uregulowanych w części trzeciej ustawy Prawo upadłościowe, w tym upadłość deweloperska i upadłość konsumencka:
1. postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika osoby fizycznej
2. postępowanie upadłościowe prowadzone wobec deweloperów – upadłość deweloperska, uregulowane w tytule 1a części trzeciej Prawa upadłościowego , obejmującego art. 425a-425s (odrębne ustawy: Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 roku i ustawa Prawo restrukturyzacyjne)
3. postępowanie upadłościowe prowadzone wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
4. postępowanie upadłościowe prowadzone wobec zakładów wobec ubezpieczeń i reasekuracji
5. postępowanie upadłościowe prowadzone wobec emitentów obligacji
6. postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – upadłość konsumencka

Art. 2 Prawa upadłościowego

Upadłość deweloperska przewiduje cztery możliwe sposoby postępowania:

  1. art. 425e Prawa upadłościowego: dalsze prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego przez syndyka za zgodą sędziego-komisarza
  2. kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego przez innego przedsiębiorcę (sprzedaż nieruchomości za zgodą sędziego-komisarza): przeniesienie własności lub spłata nabywców
  3. kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego w układzie: przeniesie własności co najmniej 20% liczby nabywców w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości 
  4. likwidacja nieruchomości poprzez jej sprzedaż i podział uzyskanych sum, art. 425j Prawa upadłościowego: pierwszeństwo
Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found

Zaloguj się
Zarejestruj się
Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.