...
Course Content
Przygotowanie do egzaminu na doradcę Restrukturyzacyjnego / Syndyka
Jak przygotować się do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję Doradcy restrukturyzacyjnego / Syndyka
0/4
Odrębne postępowania upadłościowe, w tym upadłość deweloperska i upadłość konsumencka, uregulowane w części trzeciej ustawy Prawo upadłościowe
0/2
Postępowanie o zatwierdzenie układu
Najszybsze i w dużej części pozasądowe
Przyspieszone postępowanie układowe
Postępowanie układowe
Postepowanie sanacyjne
Co się zmieniło w porównaniu do 2021 roku?
Pytania z zakresu finansów, rachunkowości i ekonomii w ramach zalecanej literatury dodatkowej
Wykaz zalecanej literatury, dodatkowo wykorzystywanej do opracowania pytań testowych na egzaminie dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego: J. Beksiak, Ekonomia - kurs podstawowy, C. H. Beck, Wydanie 2, Warszawa 2014, R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, E. Nowak, Rachunkowość - kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2016, M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2007, M. Panfil, A. Szablewski, Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, wyd. Poltext, Warszawa 2016 (rozdziały: 1-4, 7, 10-16, 18, 22), E. Mączyńska, Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane aspekty regulacyjne, OW SGH, Warszawa 2015 (część druga: Procesy restrukturyzacyjne i naprawcze przedsiębiorstw, s. 111-194), P. Dec, Pomoc publiczna w restrukturyzacji przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, P. Dec, P. Masiukiewicz, Finanse przedsiębiorstw w modelach i zadaniach, PWN, Warszawa 2020.
Kategorie zaspokajania wierzycieli art. 342 ust. 1 Prawa Upadłościowego
Plan podziału funduszy przez syndyka (częściowy, kilkukrotny, ostateczny) zatwierdzony przez sędziego-komisarza Kategorie 1-4 Kategoria 0, art. 343 Prawa upadłościowego Po obwieszczeniu w sekretariacie 2 tyg. na wniesienie zarzutów do planu podziału do sędziego-komisarza Zażalenie na postanowienie w sprawie rozpatrzenia zarzutów
Plan spłaty wierzycieli po zakończeniu postępowania upadłościowego wobec art. 369 ust. 1, 1a z wyłączeniem upadłości konsumenckiej
Wniosek do sądu składa upadły będący np. osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub komplementariuszem, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego
Umorzenie postępowania upadłościowego, trzy przesłanki umorzenia postępowania upadłościowego przez sąd, art. 361 Prawa upadłościowego
Jak przygotować się do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję Doradcy restrukturyzacyjnego / Syndyka
About Lesson

Celem postępowań restrukturyzacyjnych jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika, przez umożliwienie mu restrukturyzacji a w przypadku postępowania sanacyjnego również przeprowadzenie działań sanacyjnych art. 3 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego.

Jeżeli suma wierzytelności spornych nie przekracza 15 % wyróżniamy: 

  1. Postępowanie o zatwierdzenie układu – najszybsze, w dużej mierze pozasądowe
  2. Przyspieszone postępowanie układowe – najczęstsze

Jeżeli suma wierzytelności spornych przekracza 15 % wyróżniamy:

  1. Postepowanie układowe
  2. Postępowanie sanacyjne 
Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found

Zaloguj się
Zarejestruj się
Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.