...

Jak przygotować się do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję Doradcy restrukturyzacyjnego / Syndyka

Lista życzeń Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

5/5 - (4 votes)
Jak przygotować się do

egzaminu na licencję

Doradcy

restrukturyzacyjnego

/ Syndyka w 2022 r.?

Zapraszam

kurs online na doradcę restrukturyzacyjnego / syndyka w 2022 roku

 

Course Content

Przygotowanie do egzaminu na doradcę Restrukturyzacyjnego / Syndyka
Jak przygotować się do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję Doradcy restrukturyzacyjnego / Syndyka

Odrębne postępowania upadłościowe, w tym upadłość deweloperska i upadłość konsumencka, uregulowane w części trzeciej ustawy Prawo upadłościowe

Postępowanie o zatwierdzenie układu
Najszybsze i w dużej części pozasądowe

Przyspieszone postępowanie układowe

Postępowanie układowe

Postepowanie sanacyjne

Co się zmieniło w porównaniu do 2021 roku?

Pytania z zakresu finansów, rachunkowości i ekonomii w ramach zalecanej literatury dodatkowej
Wykaz zalecanej literatury, dodatkowo wykorzystywanej do opracowania pytań testowych na egzaminie dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego: J. Beksiak, Ekonomia - kurs podstawowy, C. H. Beck, Wydanie 2, Warszawa 2014, R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, E. Nowak, Rachunkowość - kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2016, M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2007, M. Panfil, A. Szablewski, Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, wyd. Poltext, Warszawa 2016 (rozdziały: 1-4, 7, 10-16, 18, 22), E. Mączyńska, Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane aspekty regulacyjne, OW SGH, Warszawa 2015 (część druga: Procesy restrukturyzacyjne i naprawcze przedsiębiorstw, s. 111-194), P. Dec, Pomoc publiczna w restrukturyzacji przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, P. Dec, P. Masiukiewicz, Finanse przedsiębiorstw w modelach i zadaniach, PWN, Warszawa 2020.

Kategorie zaspokajania wierzycieli art. 342 ust. 1 Prawa Upadłościowego
Plan podziału funduszy przez syndyka (częściowy, kilkukrotny, ostateczny) zatwierdzony przez sędziego-komisarza Kategorie 1-4 Kategoria 0, art. 343 Prawa upadłościowego Po obwieszczeniu w sekretariacie 2 tyg. na wniesienie zarzutów do planu podziału do sędziego-komisarza Zażalenie na postanowienie w sprawie rozpatrzenia zarzutów

Plan spłaty wierzycieli po zakończeniu postępowania upadłościowego wobec art. 369 ust. 1, 1a z wyłączeniem upadłości konsumenckiej
Wniosek do sądu składa upadły będący np. osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub komplementariuszem, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego

Umorzenie postępowania upadłościowego, trzy przesłanki umorzenia postępowania upadłościowego przez sąd, art. 361 Prawa upadłościowego

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Zaloguj się
Zarejestruj się
Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.